Co je mediace

MEDIACE je proces, při kterém neutrální prostředník – mediátor pomáhá sporným stranám řešit jejich problémovou situaci dohodou. Mediátor umožňuje stranám lépe komunikovat a najít skutečnou příčinu sporu. Řešení sporu pak nacházejí samy strany. Takové řešení nejlépe respektuje jejich možnosti, zájmy a potřeby.

Při MEDIACI se hledá takové řešení, které:

 • zohlední zájmy všech zúčastněných
 • bude pro všechny přijatelné, rozumné a vyvážené
 • umožní další případnou spolupráci
   

Jak probíhá mediace

Mediátor vede jednání tak, aby každá strana měla možnost být skutečně vyslechnuta a pochopena. Není potřeba spolu ve všem souhlasit. Často stačí jen pochopit, jak situaci vidí a prožívá druhá strana. Pokud jsou mezi stranami silné emoce, mediátor funguje jako nárazník. Pomáhá emoce pojmenovat a uklidnit. Obě strany se přestávají konfliktu bát a mají příležitost nahradit to staré a nefunkční něčím novým a vhodnějším. Vzájemná komunikace otevírá prostor dokonce i pro takové řešení, které strany dříve nenapadlo nebo pro ně před mediací nebylo přijatelné.

Role mediátora

Mediátor je pomocník a průvodce při hledání řešení. Je nestranný, nezávislý a neutrální. Mediátor pouze vede proces, během kterého se sporné strany snaží najít rozumné východisko.

Pozitivní význam konfliktu

Konflikt lze vnímat i pozitivně. Odhaluje slabá místa vztahu, a podává tak informaci, co je třeba změnit, aby vše fungovalo lépe. Konfliktu tedy není třeba se bát.

Vzorce chování

Všichni lidé mají nějaké vzorce chování. Některé zažité modely jednání však způsobují, že si člověk škodí nebo dovoluje, aby mu bylo ubližováno. Během mediace je možné takové komplikující vzorce chování odhalit a nahradit je novými a funkčními, které posunou vztah do jiné roviny.

 

Výhody mediace

v porovnání se soudním sporem

 • Možnost další komunikace a spolupráce
  Soudní spor má svého „vítěze a poraženého“, a to bohužel konflikt mezi stranami jenom prohlubuje. Při mediaci se naopak hledá takové řešení, které vede ke spokojenosti obou stran a které stranám umožní další komunikaci a spolupráci. 
 • Zohlednění lidské stránky věci
  Soudy rozhodují striktně podle zákonů. Mediace umožňuje zohlednit také lidskou stránku věci. 
 • Úspora času a peněz
  Při mediaci strany společně hradí náklady na služby jednoho mediátora. Výdaje na soudní spor jsou oproti tomu de facto dvojnásobné: soudní poplatky, náklady na dva právníky a případně znalecké posudky. 

 

Zásady mediace

 • Nestrannost
  Mediátor je nestranný, nezávislý a neutrální. Nemá žádný vztah k zúčastněným stranám ani k projednávané věci.
 • Dobrovolnost
  Účast na mediaci je zcela dobrovolná a nikdo k ní nemůže být nucen. Kterákoli ze stran, ale i mediátor, může mediaci kdykoliv ukončit.
 • Důvěrnost informací
  Veškeré informace, které zazní v průběhu mediačního jednání, jsou důvěrné a nemohou být použity v neprospěch některé ze stran v případě soudního nebo jiného řízení.
 • Zachování mlčenlivosti
  Mediátor je povinen zachovávat absolutní mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se v průběhu mediací dozvěděl. Mlčenlivosti může být zproštěn pouze stranami sporu.
 • Neformálnost mediace
  Mediace je neformální jednání, které nemá pevně stanovená procesní pravidla. Mediace proto probíhá podle potřeb zúčastněných stran a na základě dohody s mediátorem.

Kontaktní formulář

Potřebujete se na něco zeptat?
Napište nám, nebo nám rovnou zavolejte (+420) 602 77 33 10.


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Dotaz:
Kolik je 2+2
* všechna pole jsou povinná
Tato stránka je ochráněna službou reCAPTCHA od Google Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Kontakt

Mgr. Eva Vaňková
mediátorka a advokátka

Sokolovská 1996/179
190 00 Praha-Libeň
IČ: 66407826
tel. + 420 602 77 33 10
e-mail: vankova.eva@email.cz
www.mediace-najitreseni.cz

Rozvod dohodou

Nechcete se hádat a soudit? Dohodněte se s pomocí mediátora na slušném rozvodu.
www.slusny-rozvod.cz

Psycholog

Mgr. Pavla Hodková, psycholožka
Přemyslovská 2346/11, 130 00 Praha 3
E-mail: info@psychologie-praha3.cz
Tel: +420 722 936 058
www.psychologie-praha3.cz