Výhody mediace

v porovnání se soudním sporem

 

  • Možnost další komunikace a spolupráce

    Soudní spor má svého „vítěze a poraženého“, a to bohužel konflikt mezi stranami jenom prohlubuje. Při mediaci se naopak hledá takové řešení, které vede ke spokojenosti obou stran a které stranám umožní další komunikaci a spolupráci.
  • Zohlednění lidské stránky věci

    Soudy rozhodují striktně podle zákonů. Mediace umožňuje zohlednit také lidskou stránku věci.
  • Úspora času a peněz

    Při mediaci strany společně hradí náklady na služby jednoho mediátora. Výdaje na soudní spor jsou oproti tomu de facto dvojnásobné: soudní poplatky, náklady na dva právníky a případně znalecké posudky.