V sousedských vztazích

  • sousedské spory
  • neshody mezi uživateli jednotlivých bytů
  • soužití rozdílných skupin