V rodinných záležitostech

  • partnerské neshody
  • rozpad vztahu, rozvod
  • výchova dětí, výživné na děti, styk s dětmi
  • rozdělení společného majetku
  • mezigenerační nedorozumění
  • majetkové nebo dědické spory