V obchodním styku

  • neshody mezi společníky jedné firmy
  • neshody s dodavateli
  • neshody s odběrateli / klienty / zákazníky
  • reklamace, platby, slevy, podmínky spolupráce apod.