Co je mediace

MEDIACE je proces, při kterém neutrální prostředník – mediátor pomáhá sporným stranám řešit jejich problémovou situaci dohodou. Mediátor umožňuje stranám lépe komunikovat a najít skutečnou příčinu sporu. Řešení sporu pak nacházejí samy strany. Takové řešení nejlépe respektuje jejich možnosti, zájmy a potřeby.

Při MEDIACI se hledá takové řešení, které:

  • zohlední zájmy všech zúčastněných
  • bude pro všechny přijatelné, rozumné a vyvážené
  • umožní další případnou spolupráci

Mediace