Kdy je vhodná

V rodinných záležitostech:

 • partnerské neshody
 • rozpad vztahu, rozvod
 • výchova dětí, výživné na děti, styk s dětmi
 • rozdělení společného majetku
 • mezigenerační nedorozumění
 • majetkové nebo dědické spory

V sousedských vztazích:

 • sousedské spory
 • neshody mezi uživateli jednotlivých bytů
 • soužití rozdílných skupin

V zaměstnání:

 • neshody mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
 • neshody mezi jednotlivými zaměstnanci
 • neshody mezi pracovními týmy

V obchodním styku:

 • neshody mezi společníky jedné firmy
 • neshody s dodavateli
 • neshody s odběrateli / klienty / zákazníky
 • reklamace, platby, slevy, podmínky spolupráce apod.