Jak probíhá mediace

Mediátor vede jednání tak, aby každá strana měla možnost být skutečně vyslechnuta a pochopena. Není potřeba spolu ve všem souhlasit. Často stačí jen pochopit, jak situaci vidí a prožívá druhá strana. Pokud jsou mezi stranami silné emoce, mediátor funguje jako nárazník. Pomáhá emoce pojmenovat a uklidnit. Obě strany se přestávají konfliktu bát a mají příležitost nahradit to staré a nefunkční něčím novým a vhodnějším. Vzájemná komunikace otevírá prostor pro takové řešení, které strany dříve nenapadlo nebo pro ně před mediací nebylo přijatelné.

Role mediátora

Mediátor je pomocník a průvodce při hledání řešení. Je nestranný, nezávislý a neutrální. Mediátor pouze vede proces, během kterého se sporné strany snaží najít rozumné východisko.

Pozitivní význam konfliktu

Konflikt lze vnímat i pozitivně. Odhaluje slabá místa vztahu, a podává tak informaci, co je třeba změnit, aby vše fungovalo lépe. Konfliktu tedy není třeba se bát.

Vzorce chování

Všichni lidé mají nějaké vzorce chování. Některé zažité modely jednání však způsobují, že si člověk škodí nebo dovoluje, aby mu bylo ubližováno. Během mediace je možné takové komplikující vzorce chování odhalit a nahradit je novými a funkčními, které posunou vztah do jiné roviny.