Dohoda o péči o děti

Pan Jan a paní Zdena se dohodli na rozchodu. Mediaci vyhledali, protože se jim nedařilo dohodnout se na péči o děti (dva synové – 4 a 7 let). Pan Jan navrhoval střídavou péči, paní Zdena chtěla děti do své výlučné péče s tím, že se budou s otcem vídat jednou za 14 dní na víkend.

V průběhu mediace se ukázalo, že o rozchod stojí pouze pan Jan. Paní Zdena naopak chtěla ještě na vztahu pracovat a zlobila se na pana Jana, že tuhle variantu nepřipouští. Cítila se zrazená a hodně podléhala tomu, že pana Jana ztrácí. Neuměla si vůbec představit rozpad rodiny a měla obrovský strach ze ztráty zázemí a jistoty. O to víc začala lpět na obou synech, střídavá péče pro ni byla naprosto nepřijatelná. Pan Jan cítil, že potřebuje ze vztahu odejít, ale zároveň si přál, aby s paní Zdenou zůstali dobrými rodiči. Pocitům své ženy nerozuměl, začal mít strach, že se mu chce paní Zdena pomstít a o oba syny ho připravit.

Situace se uklidnila ve chvíli, kdy si pan Jan uvědomil, že paní Zdena potřebuje čas, aby rozpad vztahu přijala. Paní Zdena zase pochopila, že pan Jan jí chce i po rozchodu maximálně vycházet vstříc a zajistit pro ni i oba syny co nejlepší životní podmínky. Byli schopni uzavřít tzv. prozatímní dohodu, kdy po dobu tří měsíců budou děti v péči matky, ale v každém týdnu budou zároveň celé dva dny s otcem. Rodiče se současně dohodli i na základních výchovných principech, které chtějí dodržovat, na zajištění volnočasových aktivit dětí (odvoz a vyzvedávání dětí ze školy a ze školky, doprovod na kroužky, sportovní aktivity, styk s prarodiči apod.), na tom, co je důležité z hlediska spokojenosti a pocitu bezpečí pro děti, a jak se budou řešit nečekané situace (nemoc, pracovní povinnosti rodičů apod.).

Dohoda se osvědčila, předávání dětí probíhalo bez problémů, rodiče si vycházeli vstříc a dokázali operativně řešit i nečekané situace. Po třech měsících se proto dohodli na prodloužení dohody na dalších šest měsíců s tím, že pan Jan bude mít v průběhu každého týdne děti tři dny.

 

Uvedený příběh vychází z typických situací řešených při mediaci.