Ceník služeb

Úvodní mediační jednání

Úvodní mediační jednání trvá 1,5 hod a stojí 1.100 Kč

Během jednání se mediátor seznámí s projednávanou věcí (vyslechne si názory a postoje všech zúčastněných) a navrhne stranám další postup. Strany mají při úvodním jednání možnost vyhodnotit, jak se při mediaci cítily a jestli pro ně bude užitečná. Náklady za úvodní mediaci si strany dělí rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.

Pokud se strany rozhodnou v mediaci pokračovat, je možné postupovat formou společných jednání (obě strany společně s mediátorem vybírají a projednávají témata podstatná pro řešení situace), nebo jsou jednání oddělená (mediátor se setká s každou stranou zvlášť, což umožňuje větší otevřenost a svobodu vyjadřování pocitů a postojů).

Společné jednání

Cena mediace při společném jednání činí 2.000 Kč/hod

Účtován je pouze skutečně spotřebovaný čas. Náklady na společnou mediaci si strany dělí rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak.

Oddělené jednání

Cena oddělené mediace činí 1.000 Kč/hod

Účtován je pouze skutečně spotřebovaný čas. Cenu oddělené mediace hradí ta strana, která se jednání účastnila.

 

Délka a počet mediačních jednání

  • Jedno mediační jednání trvá v běžných případech maximálně 1,5 hodiny. V této době je komunikace nejefektivnější.
  • Počet mediačních jednání závisí na stranách sporu, na ochotě a schopnosti otevřeně komunikovat. Mediace může trvat jen několik hodin, ale ve složitějších případech je třeba uskutečnit i více mediačních setkání rozložených do více dnů nebo týdnů.

 

Tento ceník je platný pro mediace zahájené od 1. března 2020.